Aktuálně

Pátá výzva OPŽP (Operačního programu životního prostředí) otevřena.

Otevřeny jsou prioritní osa 4 - Podpora projektů - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 – Podpora projektů -  Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.
Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 a 5 jsou přijímány od 11. srpna 2008 do 10. října 2008.
Více zde.

Gateway to solution
 

Kontakty

Zadavatel:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Odborný garant zadavatele
RNDr. Jan Gruntorád, CSc.
vedoucí oddělení metodiky, odbor ekologických škod MŽP
Tel.: 267122785; e-mail: Jan_Gruntorad@env.cz

Řešitel:
DHV CR, spol. s r.o.,
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Tel.: 236 080 560, fax: 236 080 560, e-mail: dhvcr@dhv.com, www.dhv.cz
Hlavní řešitel projektu
RNDr. Ivo Staněk,  DHV CR, spol. s r.o., tel: 545 425 231, fax: 545 425 280, mobil: 604 255 233, e-mail: ivo.stanek@dhv.com
Hlavní spoluřešitel projektu: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D., Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, 602 00 Brno, tel.: 549 497 874, fax: 549 491 820, e-mail: racek@fi.muni.cz